Vi kan inte ha ett bilfritt Sverige

Centerpartiets ungdomsförbund skriver i Svenska Dagbladet att bilen måste bort från Stockholms innerstad till förmån för cykel- och gångtrafikanter. Som argument används Obamabesökets konsekvenser när Stockholms innerstad nästan helt var bilfritt.

Läs resten av insändaren här