Fakta

8 av 10 av resor sker med bil.
Övriga resor sker med flyg, buss, båt eller tåg.

56 % av bensinpriset är skatt!
Av ett bensinpris på 15 kr/l är energiskatten 2,98 kr/l, koldioxidskatten 2,38 kr/l och momsen 3 kr/l . Summa skatter 8,36 kr/l. Av bensinpriset är 56 procent skatt och 44 procent är råvara och distribution.

Nästan 9000 kr/året i bensinskatt
En bilist som kör 1 500 mil om året betalar nästan 9 000 kr bara i skatter på bensinen. Bilisterna betalar både därmed sina egna kostnader flera gånger och kostnaden för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikresenär får över 3 141 kr i subvention
De som åker kollektivt i Stockholm betalar bara 790 kr/månad vilket  är knappt hälften (48 %) av den faktiska kostnaden. Det betyder att varje kollektivtrafikresenär subventioneras med 3 141 kr om året.

Nästan 90 miljarder i bilskatter
Varje år betalar svenska bilister 89,2 miljarder i bilskatter:

  • Energiskatt och koldioxidskatt på bensin 21 000 000 000 kr
  • Fordonsskatt 11 200 000 000 kr
  • Vägavgift tunga fordon 800 000 000 kr
  • Trängselskatt 800 000 000
  • Energiskatt och koldioxidskatt på diesel 16 000 000 000 kr
  • Moms på bensin och diesel 5 200 000 000 kr
  • Moms på råvara bensin/diesel 6 200 000 000
  • Moms på nya och beg bilar 13 000 000 000 kr
  • Moms på reparationer och service 8 000 000 000 kr
  • Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter på tjänstebilar 4 200 000 000 kr

Summa skatter 89 200 000 000 kr
Av bilskatterna går mellan 20-25 miljarder årligen tillbaka till bilisterna i nya vägar och underhåll av gamla vägar.

Läs mer om bilskatter här:
Skatteverket
Trafikverket
Ekonomistyrningsverket