Vi behöver bilismen

Bilen behövs. Sverige är ett land fullt av människor som behöver friheten och flexibiliteten som bara en bil kan ge. Att ersätta bilen med tåg skulle för landets folkbilister innebära otaliga timmar på kalla perronger, längre arbetsdagar och sämre pendlingsmöjligheter.

Läs mer i bland annat Västerviks Tidningen, Katrineholms Kuriren, och Motala & Vadstena Tidning.