Varning för slösaktiga järnvägsinvesteringar! (pressmeddelande)

Nu höjs röster inför budgeten att investera mer i järnväg. Skäl för detta är bl a återkommande förseningar, misslyckade och fördyrade investeringar men även förhoppningar om att gigantiska banprojekt skulle skapa tillväxt i regioner som har svårt att klara den globala konkurrensen. Särintressen på järnvägssidan vädrar morgonluft när politiker av alla färger tävlar om att tala väl om järnvägen.

– Så här i budgettider gäller det att komma ihåg att nio av tio resor sker på våra 40.000 mil vägar. Även om järnvägsresandet skulle fördubblas så skulle det bara ha marginell betydelse för hur vi väljer att resa. Vägarna skulle ändå dominera totalt, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Kanske finns det behov av att fixa till en och annan växel eller bygga stickspår till industrier, men att tro att gigantiska nya järnvägssatsningar skulle öka Sveriges konkurrenskraft är totalt feltänk. Otaliga studier visar att avstånden är för stora och Sverige är alltför glest befolkat för att det ska gå att räkna hem dessa enorma fantasiprojekt.

– Järnvägens grundläggande sårbarhet, beroendet av spår och kontaktledningar där det inte går att köra om stillastående tåg, går aldrig att bygga bort. När nöden är som störst är det alltid landsvägsbuss som gäller. Kanske vore det smartare att staten handlar upp kompletterande linjetrafik med buss på de järnvägssträckor som är systematiskt ”otursförföljda” , säger Lennart Bengtsson.