Varning för farliga vänstersvängar i Stockholm

Organisationen Bilfront är en av många som reagerat med ilska över Stockholmsalliansens förslag att med alla möjliga och omöjliga skatter låta bilisterna ensamt bekosta utbyggnaden av all ny infrastruktur i Stockholm. Bilfront menar att det är ett orättvist förslag som grundar sig i bilfientlighet.

– Det här är en farlig vänstersväng i Stockholmspolitiken. Bilisterna ska tydligen betala satsningarna fem gånger om. Först via kommunalskatten och sedan via landstingsskatten, höjd trängselskatt, ny trängselskatt och dessutom vägavgifter. Förslaget är inget annat än en fördold attack mot folkbilismen, säger Lennart Bengtsson, bilfront.org.

De föreslagna vägsatsningarna i Stockholmsregionen är efter många års misslyckad politik välbehövliga och nödvändiga. Men att skicka notan till bilisterna fem gånger om är fel sätt att göra det på. Bilisterna betalar redan hela 80 miljarder om året i olika bilskatter.

– Eftersom bilisterna redan bekostar sin infrastruktur själv borde tågresenärer, cyklister och fotgängare få göra detsamma. Vill man börja bekosta vägbyggen med betalstationer får man i rättvisans namn sätta tullar på cykelbanorna och trottoarerna också, fortsätter Lennart Bengtsson.