Uteblivet vägunderhåll riskerar samhällsekonomin (PRESSMEDDELANDE)

PRESSMEDDELANDE
2011-10-29

Uteblivet vägunderhåll riskerar samhällsekonomin

Om inte regeringen snabbt avsätter pengar för att rusta våra
viktigaste vägar för vintern riskerar samhällsekonomin en stor
förlust. Investeringar leder däremot till ökad tillväxt, det menar
riksorganisationen Bilfront med stöd av flera rapporter från
regeringens egen statistikmyndighet Trafikanalys.

– Trafikanalys har räknat fram att kostnaderna när landets pendlare
inte kan ta sig till jobbet är så stora som 11,5 miljarder varje år.
En kaosartad vinter kan öka den siffran betydligt. I dessa kristider
är det viktigt att Sverige inte lägger sig till med Greklandsfasoner,
utan fortsätter att ta ansvar för ekonomin, säger Lennart Bengtsson,
www.bilfront.org.

I ytterligare en rapport från Trafikanalys visas på ett starkt samband
mellan väginvesteringar och ökad tillväxt. Kostnaderna för att rusta
upp de mest kritiska vägarna tjänas alltså snabbt in.

– Tidigare vintrar har visat att tågtrafiken måste ersättas med
vägtrafik när snön faller. Att rusta upp vägarna är alltså viktigt
bara av den anledningen. Dessutom visar alla beräkningar att
väginvesteringar snabbt betalar av sig i form av ökad tillväxt.
Väginvesteringar är alltså inte bara nödvändiga utan också bra när
ekonomin krisar. En ansvarstagande regering hade nu satsat extra
underhållspengar inför vintermånaderna, säger Lennart Bengtsson.