Uppskatta bilen i stället för att överbeskatta den (Hallandsposten)

Trafik. ”En modern näringspolitik skapar jobb i hela landet”, säger Löfven i den högtidliga regeringsdeklarationen. Men hur ska företagen utanför storstäderna gå runt när drivmedelsskatten höjs och transporterna blir dyrare? Hur ska kunder och turister ta sig dit? Hur ska skogen – som statsministern särskilt pekar ut för att den ska bidra till fler jobb – skötas och brukas när det inte går att ta sig dit?

Läs hela debattartikeln här.