TVs granskning av Förbifart Stockholm missvisande

Skulle Uppdrag granskning gå igenom alla aktuella infrastrukturprojekti Sverige skulle man finna samma typ av frågeställningar som förFörbifart Stockholm. Skillnaden är dock att Förbifart Stockholm sammantaget ändå är väsentligt lönsammare än allaav politiker omhuldade järnvägsprojekt. Kalkylerna är gjorda på sammasätt överallt både för vägar och järnvägar. – SVTs granskning av Förbifart Stockholm måste ses mot bakgrund av att alla aktuella stora järnvägsprojekt är olönsamma. De klarar inte samhällsekonomiska kalkyler som tar tar upp alla aspekter, säger Lennart Bengtsson www.bilfront.org.

Det går inte att ersätta ny infrastruktur med trängselskatter. Riksdagsledamöter och SVTs reportrar betalar inte trängselskatter men för alla de som måste ta sig till jobbet med bil betyder trängselskatter ökade kostnader. Nya vägar ger fler möjlighet att ta sig till jobbet. Trängselskatter innebär bara minskad välfärd.