Svårare att få parkeringstillstånd (Östersundsposten)

Själv har jag noterat att handikapplatser allt oftare står tomma. Det är bra om det är för att fusk bekämpas – men en enorm förlust för samhället och för funktionsnedsatta personers möjlighet till fri mobilitet om det beror på att de nekats tillstånd av byråkratiska eller bilfientliga skäl. För bilen ger oss frihet.
Läs mer här.