Svar på remissversion av ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

 

Svar på Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025”

I en gedigen lunta presenterar regeringen ”Förslag till nationell plan för transport-systemet 2014-2025”. Ur Bilfronts perspektiv vill vi framhålla några saker där förslaget pekar åt helt fel riktning:

• Påståendet att det inte går att bygga bort kapacitetsbrister i transportsystemet,särskilt för väg. Det är ju uppenbart felaktigt. Varför skulle inte det vara möjligt inom infrastrukturen? Åtta av tio resor sker på väg. Vi har inte råd att inte bygga bort köerna.

• Fler bör kunna cykla och gå till arbete, skola och affär. Lösningen stavas sepa-rering av gång- och cykeltrafik och därmed minskning av redan begränsad väginfrastruktur. Problemet är att de flesta inte vill gå eller cykla till arbetet eller affären och för många av oss är kollektivtrafik inget alternativ. Bilens fördel är dess flexibilitet och dess förmåga att packa ner tunga matkassar i. Regeringen och Trafikverket bör inte ägna sig åt social ingenjörskonst utan att tillfredsställa de behov som finns hos utnyttjarna av infrastrukturen.

Bilfront önskar:

• Ökade anslag för utveckling av transportsystemet på väg; både vad det gäller re- och nyinvesteringar. Kapacitetsbrister ska i första hand byggas bort för att skapa förutsättningar för icke stadsnära regioner att utvecklas. Behovet av mer väginvesteringar är som allra störst där andra alternativ saknas, vilket i stort sätt är hela Sverige bortsätt från de tre storstadsregionerna.

• Att investeringar sker med hänsyn till efterfrågan. Vill man åka bil ska det möjliggöras genom investeringar där kapaciteten är bristfällig.

• Avskaffande av trängselskatter. Bristande kapacitet kan bara åtgärdas genom nya investeringar. När såg ni senast högre priser på snabbköpet vid tider där fler vill handla?

• Öka självfinansieringsgraden för järnvägen. Det är inte rimligt att bilismen som varje år bidrar med ca 90 miljarder kronor i skatteintäkter finansierar stora delar av det övriga transportsystemet.

2013-09-30

Lennart Bengtsson