Statlig myndighet erkänner bilfientlighet

De erkänner öppet att förslagen på höjd bensinskatt skulle
drabba låginkomsttagare och glesbygden hårt. I vissa fall försvinner
nästan en tiondel av hushållens inkomster, det rör sig om tusenlappar!

Läs mer i emotor.se