Sektorsmål är självmål

Konjunktursinstitutet har nu förklarat vad som krävs för att uppnå de
sektorsmål som regeringen satt till fossiloberoende fordonsflotta till
2030 – nämligen en koldioxidskattehöjning på häpnadsväckande 900 procent.

– Jag antar att KI är intresserade av att förklara för politikerna att
det är dags att agera för att deras målsättning ska nås, säger Lennart
Bengtsson, www.bilfront.org, men i själva verket är det ju bara att
tydligt bevis för orimligt målsättningen är. Att tvinga upp
bensinpriset över 40 kronor litern för att på så sätt uppnå ett
sektorsmål i klimatfrågan skulle fullständigt slå ut livskraften i
stora delar av Sverige.

Att särskilja vissa trafikslag och använda sektorsmål för dem är inte
bara ett trubbigt instrument utan får fullständigt orimliga konsekvenser.

– Det är dags för politikerna att sluta med sitt navelskåderi och
börja se till verkligheten. Sverige är ett avlångt och glesbefolkat
land. Vi har begränsade resurser. Samhällsekonomiskt är det bättre att
satsa på väg än järnväg och för många finns inga andra alternativ än
bil. Sluta upp med de här dumheterna och se verkligheten som den är.
KI har visat hur fullständigt orimligt det kan bli, fortsätter Lennart
Bengtsson.