SAABs död – en effekt av Sveriges bilfientliga politik

Dagens besked att SAAB läggs ned var lika väntat som olyckligt. Nu börjar vi se effekterna av många års bilfientlig politik, menar organisationen Bilfront.

– Många av landets folkbilister skulle gärna köra SAAB, men åratal av bilfientlig politik har gjort det omöjligt. Bilskatter som höjs gång på gång, trängselskatter som gör det för dyrt att ta bilen och en indragen skrotpremie som gör det svårare att byta gamla bilar mot nya är bara några få exempel på hur regeringen missgynnar oss som behöver bilen för att ta oss till jobbet, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Sveriges samlade transportpolitik har under flera år motverkat bilism och gjort vardagen svårare för landets folkbilister. Eftersatt infrastruktur, ständiga höjningar av bilskatter och transportsatsningar på bilens bekostnad har skapat bilbranschens svåra situation.

– Sverige är ett bilberoende land, det går inte att med full kraft motverka bilismen utan att det får konsekvenser. Det är besynnerligt att inte politikerna begriper sambanden mellan bilfientlig politik och kris i bilindustrin. Nu får Trollhättan och SAAB ta smällen av regeringens undermåliga politik, säger Lennart Bengtsson.