Reseavdragen ska inte avskaffas (Hallandsposten)

Heltäckande reseavdrag oavsett tidsvinst skulle ge en bättre arbetsmarknad och sänka landstingens trafikkostnader. Reseavdragen ger samhällsvinster – de behöver bli bättre.
Läs hela insändaren i Hallandsposten.