Reseavdragen helt otillräckliga – stor samhällsvinst om fler tog bilen till jobbet (allehanda)

Gång på gång hör man politiker som ifrågasätter reseavdraget. Ett motiv är att reseavdraget kan tas bort för att det bara är höginkomsttagare runt Stockholm som tjänar på det. Tittar man i Skatteverkets egen statistik är det flest som använder reseavdrag i Halland, 22 procent.

Läs hela insändaren i Allehanda här.