Är du nöjd med Volvokrisen, Karin Svensson Smith?

År efter år har Karin Svensson Smith, numera miljöpartistisk riksdagsledamot, gjort allt i sin makt för att hindra folkbilismen. Genom uttalande, motioner, debattartiklar och tal i riksdagen har hon försökt att få människor att åka kollektivt istället för att köra bil. Hon har drivit frågor om bilfria innerstäder, rejält höjda skatter på allt från vägar och trängsel till bensin och koldioxid men också ökade investeringar i järnväg på bekostnad av vägar. Hennes mission är att göra folkbilismen ful och på sikt förbjuden. Att hindra folk att röra sig fritt, i känt öststatsmanér. Tyvärr har många av Svensson Smiths kampanjer för att förhindra människors möjlighet att kunna köra bil och därmed röra sig fritt varit framgångsrika. Detta syns bland annat på den ständigt ökande drivmedelsskatten, som drabbar i synnerhet vanligt, hårt arbetande folk som behöver bilen för att kunna ta sig till jobbet. Det har också gjort att många inte har råd att köpa ny bil lika ofta. Folk blir fattigare.

Är du nöjd nu, Karin Svensson Smith, undrar Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.