Bilfront skriver till LO: Bilen ger kortare arbetstid