Bilfront skriver till LO: Bilen ger kortare arbetstid

– Bilen förkortar arbetsdagen för många LO-medlemmar. Slå cheap jerseys vakt om folkbilismen så får arbetstagare mer tid i hemmet utan att kostnaden för företagen ökar. Detta skriver Lennart Bengtsson, wholesale MLB jerseys www.bilfront.org, i cheap jerseys ett öppet brev till LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. I brevet pekar Bilfront på tre akuta hot mot möjligheten att ta bilen till jobbet:

* Regeringens överenskommelse med samarbetspartierna Workzilla? om översyn av reseavdragen kan innebära kraftiga kostnadsökningar för bilpendling.

* Direktivet till Skatteverket att se till att parkering på arbetsplatser beskattas kan göra att parkeringsplatser försvinner.

* Regeringsbeslutet #2 om trängselskatt i Stockholm kan wholesale MLB jerseys leda till trängselskatt i hela landet. Även där det inte finns 2004 någon som helst kollektivtrafik.

– LO kan spela en avgörande roll för allas Tristique vår möjlighet att bilen till jobbet. Hjälp oss i kampen för folkbilismen, avslutar Lennart Bengtson, sitt brev till LOs ordförande.

./.

Bilfront startades 1979 som en motvikt mot det bilhat som växt fram på 1970-talet. Under 1980-talet kämpade Bilfront framgångsrikt mot orimliga avgasregler för entusiastbilar och försvarade bilen i miljödebatten. Idag finns nätverket www.bilfront.org på internet för att balansera debatten om bilar och trafik. Lennart Bengtsson är initiativtagare till wholesale NFL jerseys www.bilfront.org.