Ännu en gång glömmer politikerna bilen!

Regeringen har idag presenterat ännu en trafikpolitisk proposition där det mesta bara handlar om en liten del av trafikarbetet. Som vanligt nämns inte den viktiga folkbilismen. Fokus ligger mest på kollektivtrafik och spårbundna transporter. När de lyfter fram den viktiga arbetspendlingen handlar det bara om järnvägstrafik. För vägtrafiken är målet att skapa ett ”transportsnålt samhälle” men i järnvägspolitiken så är det ”regionförstoring” som gäller. Hur tänker politikena egentligen? – Det är som om politikerna medvetet bortser från att 8 av 10 personresor görs med bil. Folkbilismen är nödvändig för att hela landet skall leva och för att hårt arbetande människor skall kunna ta sig till jobbet och sköta sin vardag, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.