Mycket att vinna om fler tar körkort

Alla som har läst en tidning, lyssnat på en nyhetssändning i radio eller sett på tv-nyheterna de senaste åren vet att Sverige är ett land som har stora problem med arbetslöshet. Särskilt svårt är det för vissa grupper, exempelvis nyanlända invandrare och ungdomar, att få jobb.

Det finns flera sätt att tackla problemet, vissa bättre än andra. I Laholm har kommunen hittat ett verkligt framgångsrecept. Man har hjälpt nyanlända invandrare att få körkort. Det är en klok tanke, som också fungerar mycket bra i praktiken. Bilen är en livsviktig del av det svenska samhället. Utan körkort stängs man ute från väldigt många jobb och aktiviteter.

Genom att hjälpa de arbetslösa invandrarna att få körkort öppnade kommunen dörren till en mängd jobb. Statistiken visar att 70 procent av alla som tog körkort fick arbete efteråt, det är lysande siffror.

Regeringar av bägge färger har gjort det svårare och dyrare att ta körkort under flera års tid.

Avgifterna för att köra upp har ökat och numera måste handledare betala för att gå en utbildning tillsammans med körkortseleven. Först i år blir det möjligt att slippa göra om samma utbildning med varje ny elev. Svårigheterna har lett till att färre har möjlighet att ta körkort, vilket i sin tur har lett till en massa lediga jobb inom transportsektorn.

Exemplet i Laholm lär oss att det finns mycket att vinna på att hjälpa arbetslösa ta körkort. Nu borde arbetsmarknadsminister Hillevi Engström se till att alla arbetslösa kan få samma möjlighet, oavsett ursprung och bostadsort. Regeringen borde kombinera sina nystartsjobb med särskilda körkortsjobb!

Lennart Bengtsson
www.bilfront.org

Artikeln finns publicerad i dagens Hallandsposten.