Mer resurser borde gå till bussar och bättre vägar

I stället för att satsa på väderkänsliga tåg borde resurserna gå till bussar och bättre vägar. Det vinner så många fler på. Och när det är dåligt väder vinner alla på fler bussar och bättre vägar.

Läs hela insändaren i Kristianstadsbladet.