Med bussen kommer man inte dit man ska (Hallands Nyheter)

Jag tycker att pensionärsorganisationerna, förutom att verka för höjda pensioner, borde verka för att speciellt Varbergs kommun kunde bli generösare med p-tillstånd för handikapplats, i stället för att lobba för gratis bussresor – som givetvis inte är gratis.

Läs hela artikeln här.