Låt cyklisterna betala cykelvägar

Att ta bilen till jobbet beskattas med 25 procent moms, medan bussresan bara skattas med 6 procent moms.

Dessutom beskattas bensinen med moms på skatten. Bilisterna dubbelbeskattas alltså för varje liter de tankar. I transportbranschen är det alltså inte fråga om att alternativen ska beskattas lika, vissa alternativ straffbeskattas till och med på mycket grumliga grunder.

Läs artikeln på Folkbladets hemsida.