Läge att halvera bilskatterna? (Pressmeddelande)

Bensinskatten höjs med 44 öre litern och dieselskatten med 48 öre/l.
Det är dagens besked från regeringen och den officiella anledningen är
att ”stimulera till en omställning till mindre växthusgasutsläpp från
vägtrafiken”. Givetvis kommer detta att slå hårt mot folk i gles- och
landsbygd – folkgrupper som de rödgröna partierna å andra sidan aldrig
brytt sig särskilt mycket om.

– Signalerna från den rödgröna regeringen är tydliga. Det är dags att
sluta jobba, för nu blir det dyrare att både jobba och att köra dit.
Det går inte att tolka det på något annat sätt, speciellt inte när vi
vet hur mycket skatt folkbilisterna redan i dag pumpar in i den stora
skattekistan, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org

Dagens bilister betalar nästan 40 miljarder mer i bilskatter än vad
som går till väginvesteringar, vägunderhåll och för att täcka miljö-
och olyckskostnader. Detta enligt bilbranschen som studerat nya data
från VTI. Riksdagen har beslutat att skatter och avgifter ska vara
motiverade av samhällsekonomiska skäl, men det verkar ju inte gälla
biltrafiken som bara ”kostar” hälften av vad den bidrar med.

– Det enda rätta är att istället sänka dagens olika bilskatter till
hälften. Det skulle förutom vara rättvist också visa respekt mot alla
de som behöver bilen för att ta sig till jobbet och klara sitt
livspussel – dvs de som gör att det här landet går runt. Dessutom
skulle det med all säkerhet stimulera samhällsekonomi, menar Lennart
Bengtsson.