Körkortskrångel skapar arbetsbrist

Regeringar av bägge färger har gjort det svårare och dyrare att ta körkort under flera års tid. Avgifterna för att köra upp har ökat och numera måste handledare betala för att gå en utbildning tillsammans med körkortseleven. Först i år blir det möjligt att slippa gå om utbildningen med varje ny elev. Svårigheterna har lett till att färre har möjlighet att ta körkort, vilket i sin tur har lett till en massa lediga jobb inom transportsektorn.

Bilfront har en artikel i dagens City, läs hela här.