körkortet ger större arbetsmarknad (insändare)

I Sverige sker nio av tio resor på väg och nästan allt gods
transporteras den första och sista biten på väg. Därför är körkort ett
krav på många jobb. Har man körkort kan man söka jobb inom ett större
geografiskt område vilket också gör arbetsmarknaden större. Stefan
Löfven har därför helt rätt när han vill underlätta för fler att ta
körkort.

Men körkort är så viktigt att det är fel att begränsa CSN-lånet till
bara dem som gått ut gymnasiet. Förmodligen är reformen ännu viktigare
för dem som inte gått ut gymnasiet.

När fler har körkort minskar dessutom kraven på landstingen att
tillhandahålla dyr kollektivtrafik överallt. Med körkort behöver unga
inte ligga samhället till last som arbetslösa och
kollektivtrafikberoende. Fler måste få chansen att ta körkort. Gärna
lån till körkort, men kraven på utbildningen måste också bli rimligare
så att prislappen för körkortet kan sänkas.