Inga fler dyra experiment med bilisternas pengar (pressmeddelande)

Aldrig har bensinen varit så dyr som nu. Politikerna skyller på höga råoljepriser, men största del av priset är skatten – hela 57 procent. Detta gör förstås att skatteintäkterna bara ökar med högre oljepris, något som politikerna säkert är väldigt glada för.

Våra politiker har dock hittat fler sätt att fördyra bensinen. Sveriges ensidiga satsning på etanol med krav på att bensinstationerna skulle sätta upp särskilda etanolpumpar blev som väntat ett totalfiasko. Kostnaden för kraven måste till slut tas av kunderna.

-Det blev bilisterna som fick ta kostnaden för etanolfiaskot. Mackägarna borde ha hänvisat till att de redan kunde sälja andra bränslen som el, ved och gasol, men genom att delta i det politiska spelet medverkade de till detta slöseri med bilisterna pengar, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Nu klagas det på att svenska bilister går över till diesel som sänker bränsleförbrukningen. Vi får hoppas att mackägarna håller emot bättre nästa gång politikerna försöker lura på oss dyra experiment med bilisternas pengar.