Infrastrukturministern i frontalkrock med folkbilismen

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har arrogant nonchalerat Sveriges sju och en halv miljon bilister när hon utnämnt ledamöter till sitt rådgivande Persontransportforum. Det menar Bilfront, som därför kräver att en bilistrepresentant tillsätts.

– Persontransportforum kanske kommer att påverka den transportpolitik som förs i landet. Det är otroligt viktigt att landets viktigaste och största transportsätt kommer till tals. Vi kräver därför att en representant för landets bilister omedelbart utnämns att ingå i forumet, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org

De utnämnda ledamöterna i persontransportforum domineras av representanter för kollektiva transportsätt, såsom tåg, buss och taxi. Landets personbilister representeras bara av den bidragsfinansierade organisationen Gröna bilister, som verkar för minskad bilism.

– Regeringen har gjort det igen. I stället för att ta tillvara värdefulla synpunkter och åsikter från landets bilberoende befolkning väljer Åsa Torstensson att håna dem genom att sätta sig i knät på antibilist-lobbyn. Hur bra representeras bilisterna av någon som vill ta ifrån dem bilen, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.