Inför skrotpremie på regeringens vårproposition!

Den viktiga och efterlängtade skrotbilspremien saknades när
finansminister Anders Borg i dag presenterade vårpropositionen. Länder
som Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike har redan infört
skrotpremier med goda resultat för ekonomi, miljö och trafiksäkerhet.
Organisationen Bilfront undrar nu var den svenska skrotpremien håller hus.

- Det känns märkligt att man ska få pengar för att återvinna burkar,
men inte för att skrota utslitna bilar. Om regeringen bara uppmuntrat
detta, skulle många fler återvinna sina gamla bilar med räddade jobb
och bättre miljö som följd, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Sedan den tyska skrotpremien infördes i januari har man sett
storslagna resultat. I mars ökade nybilsförsäljningen med 40 % jämfört
med månaden före. Över 200 000 bilar anmäldes för skrotning under de
första 80 dagarna. Bilfront krävde då en motsvarande svensk
skrotbilspremie, vilket regeringen tyvärr inte tagit till sig - med
usel nybilsförsäljning som följd.

- Bilfront inför nu en skrotpremie på regeringens förslag. Om Anders
Borg lämnar in vårpropositionen för skrotning får de i stället en ny
och bättre som innehåller skrotpremie för bilar av oss, säger Lennart
Bengtsson.