Hoppet snart ute för bilvänliga väljare

Med några få veckor kvar till valet är läget fortfarande ganska
hopplöst för bilberoende väljare i hela landet. Partierna har gått
från att inte diskutera bilfrågor alls till att hota väljarna med alla
andras bilfientliga politik. Tyvärr presenteras det fortfarande inga
långsiktigt bilvänliga förslag i debatten och partiernas löften om att
inte förvärra bilisternas situation ytterligare ekar tomt.

Inför förra valet lovade Moderaterna och Kristdemokraterna som enda
partier att sänka bensinskatten om de fick regeringsmakten. Både
kristdemokraterna och moderaterna fick därför många bilberoende
medborgares röster och har nu styrt över bilpolitiken i fyra långa år.
Under den tiden har de inte sänkt bensinskatten, utan de har i stället
höjt den i flera omgångar och dessutom kompletterat med permanenta
trängselskatter, höjd trafikförsäkringspremie och avskaffade skrot-
och miljöbilspremier.

Alliansen bilvänliga löften har alltså inte mycket trovärdighet, men
det värsta är att deras motståndare inte är bättre. Miljöpartiet som
vill sätta stopp för motorvägsbyggen och införa trängselskatt i fler
städer går inte att lita på i bilfrågor. Vinner vänsterkoalitionen kan
vi räkna med höjda bensinskatter och införande av en idiotisk
kilometerskatt som inte alls tar hänsyn till miljön. Det är inte värt
en bilvänlig röst.

Landets folkbilister har alltså inte ännu något hopp om att finna ett
bilvänligt parti att lägga sin röst på, vilket lämnar fältet öppet för
bilvänliga kandidater. Låt oss hoppas att de kommande
valrörelseveckorna handlar mer om bilvänlig politik från partierna,
eller åtminstone kandidater. Den demokratiska anständigheten kräver
att landets bilister representeras i såväl kommuner som landsting,
regioner, riksdag och regering!

Lennart Bengtsson
www.bilfront.org