Gotlands Allehanda: Väljer Centerpartiet att vara bilens fiende?

Ett ”grönt, framtidsinriktat och teknikoptimistiskt parti” borde inse att bilen redan idag i många sammanhang är väsentligt miljösmartare än kollektivtrafik. I framtiden kommer våra bilar att vara helt utsläppsfria. Centerpartiet gör ett misstag när den dömer ut bilen med alla de möjligheter det ger människor att bosätta sig fritt, att kunna resa till arbetet och att få livspusslet att gå ihop, skriver Lennart Bengtsson i Gotlands Allehanda.

Läs hela artikeln här.