Dags att putsa upp bussflottan

Nu är vintern här och det betyder med säkerhet en sak – stormar och med det utslagen tågtrafik. När stormarna Simone och Sven slog till mot Sydsverige stod järnvägen still. Helt still, och i de flesta fall fanns inte kapacitet för att sköta ersättningstrafiken med buss trots att vägarna i det stora hela var farbara.

Läs resten av insändaren i Hela Hälsingland här