Bilisterna dubbelbeskattas

Det är dags för en förenkling av skatterna på bilism och andra transportmedel, det bör bli tydligt att alternativen beskattas olika och orättvist. Precis på samma sätt som restaurangmomsen har tydliggjorts.

Läs hela texten på Norrbottenskurirens hemsida.