Bilisterna borde fått krispaketet – inte industrin

Det finns en stor klyfta mellan politikerna och deras väljare. Det
svenska folket gillar och behöver bilen. Politikerna ser dock bara
bilen i bästa fall som ett skattesubjekt.

Många politiker ägnar sina liv åt att försvåra för bilismen. De
uppfinner ständigt nya straffskatter, förbud och avstängningar. När
kvällstidningarna frågar sina läsare om bensinskatter säger alltid 90
procent eller fler nej till nya och högre bensinskatter. Våra
politiker fortsätter trots det att fördyra bilägandet. När det inte är
valår struntar politikerna i vad väljarna tycker.

– Svenska bilister betalar årligen över 8o miljarder i olika
bilskatter och endast en bråkdel går till vägarna. I det perspektivet
är krispaketet på 28 miljarder över flera år en struntsumma. Istället
är det bilisterna som behöver ett krispaket i form av sänkta bil- och
bensinskatter, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Alla vet att bilen behövs i våra liv för att vår vardag ska fungera
och för att vi skall kunna ta oss till jobbet. Sverige borde därför
vara en bra hemmamarknad för en bilindustri som utvecklar trygga
fordon. Men nu straffar sig politikernas mångåriga bilfientlighet.

– Hur vill politikerna egentligen ha det? Ska vi få lov att köra bil
eller inte? Ska vi ha en bilindustri eller inte? Det börjar bli dags
att sätta ner foten innan alltför många blir av med jobb, hus och hem,
avslutar Lennart Bengtsson.