Bilfront välkomnar Stefan Löfvens skattelöften! (pressmeddelande)

Stefan Löfven utlovar att inga skattehöjningar ska drabba vanliga
löntagare. Detta är ett löfte som naturligtvis får anses gälla alla
typer av skatter för vanliga löntagare – även bil- och bensinskatter.

- Det är ett mycket välkommet uttalande av Stefan Löfven. Sveriges
bilburna befolkning är hårt ansatta av skatter och en stor del av de
konsumtionsskatter som svenkarna betalar är bilrelaterade. Därför är
det glädjande att Stefan Löfven lovar att inga skatter ska drabba
vanliga löntagare säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

- Självklart förutsätter vi att han avser skatter i en bredare
mening än jobbskatteavdragen och det i sig kan sätta press på
alliansregeringen att inte ytterligare försvåra för Sveriges bilister
att klara sin vardag, fortsätter Lennart Bengtsson.