Bilfront RO-anmäler Stockholms läns landsting

Bilfront har i dag anmält Stockholms läns landsting till
Reklamombudsmannen för brott mot ICC:s regler för reklam och
marknadskommunikation.

På stora annonstavlor i tunnelbanan har SLL påstått att
tunnelbaneresande gör att luften blir friskare och vattnet renare i länet.

– Ett sådant påstående är befängt. Det är inte alls så att luften och
vattnet blir renare för att fler åker tunnelbana. Luften och vattnet
skulle tvärtom säkert bli ännu bättre om alla valde nya, bättre, bilar
så att vi slapp importera kolkraftel att driva tunnelbanan med, säger
Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Stockholms läns landstings reklam bryter mot Artikel 1, 3, 5 och 6 i
reglerna för marknadsföring. Den är varken sann eller hederlig, den
vilseleder och missbrukar dessutom konsumentens förtroende och
vetenskapliga termer.

– Det är en ohederlig annons, som bara syftar i att misskreditera
bilismen. I stället för att angripa utsläpp och föroreningar ger SLL
sig på landets viktigaste transportmedel. Det är ohederligt och
vilseledande, och därför har vi anmält dem, fortsätter Lennart Bengtsson.