Bilfront kräver skrotbilspremie

Regeringens krispaket till biltillverkarna kommer inte att få någon effekt om man inte också slutar att fördyra och försvåra för Sveriges bilister. I Tyskland och Italien har regeringarna infört skrotbilspremier som lyckats vända krisen och öka bilköpen. Bilfront kräver därför att den svenska regeringen nu inför liknande åtgärder. Vi föreslår en skrotbilspremie på 15 000 kronor för den som skrotar sin
gamla bil. Köper man dessutom en ny bil föreslår vi den dubbla summan, 30 000 kronor, vilket ungefär motsvarar den tyska skrotbilspremien.

– Vi befinner oss i en djup bilistkris som kräver handlingskraft från regeringens sida. En skrotbilspremie i samma nivå som den tyska är det minsta man kan begära av sin regering i dessa tider, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

En satsning på bilisterna kommer också att få positiva effekter för bilindustrin, som då kommer att hitta köpare till sina bilar och kanske slippa varsla. En skrotpremie skulle göra livet enklare både för bilindustrin och för alla som skulle vilja byta bil. Till detta kommer också värdet av fler nya miljövänliga bilar på vägarna.

– Om regeringen inte gör någonting kommer vi att bli omkörda av länder som Tyskland där bilindustrin kommer att återhämta sig snabbare tack vare landets skrotbilspremie. Vi måste vara först ut på rakan när den ekonomiska svängen är slut, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.