Bilfront KO-anmäler landstingets bluffannonser

Organisationen Bilfront har i dag anmält Stockholms läns landsting för
vilseledande reklam. I en serie annonser har landstinget marknadsfört
tågresor som ett sätt att göra luften och vattnet renare.

– Ett sådant påstående är befängt. Det är som att hävda att
lightcigaretter botar lungcancer. Det är inte alls så att luften och
vattnet blir renare för att fler åker tunnelbana. Elen som driver
tågen kan ju vara importerad kolkraftsel som orsakar stora utsläpp,
säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org

Alla transportsätt orsakar utsläpp på olika sätt, i olika sammanhang.
Annonserna från SLL skapar den felaktiga bilden att ett transportsätt
per automatik är mer miljövänligt än ett annat, vilket är ohederligt
och vilseledande. Kanske borde landstingets annonser i stället uppmana
människor att promenera som ett alternativ till löjligt korta
tunnelbaneresor, som drar mycket el.

– En modern miljöbil kan mycket väl vara effektivare än en tågresa. Vi
får inte fastna i gamla tankefel om att tåg per automatik är bättre än
bilar. Miljöutvecklingen hos bilar går mycket fortare än hos tåg och
flyg, bilen är framtiden för alla miljövänner, säger Lennart Bengtsson.