Bilfront anmäler SVT till granskningsnämnden

Efter att Sveriges Television (SVT) i går sänt ett avsnitt av programmet korrespondenterna där bilismen utmålas som ett hot mot våra liv och städer anmäler nu organisationen Bilfront inslaget till granskningsnämnden för radio och TV.

– SVT har sänt ett fullständigt ensidigt propagandaprogram där bilen smutskastades fritt utan att den frihet och flexibilitet bilen ger ens togs upp till diskussion. SVT hävdar att bilen hotar våra städer när den i själva verket är en förutsättning för städer och välstånd genom att möjliggöra flexibel pendling. SVT:s program är inget annat än skamligt dålig journalistik, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

I programmet hävdar SVT också att bilen korkar igen vägar och förfular våra städer. Som exempel nämns trafiksituationen i Polen och trängselproblemen i Bombay. Det enda alternativet sägs vara ett förbud mot bilar.

– Programmet ignorerar helt bilens positiva sidor och lyfter fram fel lösningar på problemen som beskrivs. Även vi i Sverige måste lösa angelägna trafikproblem genom att till exempel bygga nya vägar som ökar säkerheten och minskar trängseln. Vi måste också sänka skatter på nya bilar som ju är säkrare, miljövänligare och snyggare än gamla bilar. De lösningarna kom aldrig till tals i SVT:s program, vilket strider mot public service-kravet på allsidighet. Därför hoppas vi nu på ett fällande beslut i granskningsnämnden, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.