Bilfientliga Liberalerna (Värmlands Folkblad)

Partiet lanserar nu inte bara en ny logga utan också en ny bilfientlig politik. Först konstaterar de att förorenare ska betala – men när det gäller utsläpp så är bilisterna redan den grupp som betalar allra mest för sina utsläpp. En alternativ logga för partiet skulle därför kunna vara en skylt med en överkryssad bil.

Läs hela texten här.