Bilen enda sättet att få frihet och flexibilitet

Att införa en skrotpremie som föryngrar bilparken skulle till exempel ge stora miljövinster för Sverige, som ju har en av Europas äldsta bilparker. Skrotpremien skulle inte minst behövas på Gotland som har äldst bilpark i Sverige. Faktum kvarstår, bilen är bra och behövs – i hela landet.

Läs mer på Gotlands Tidningar.