Bensinskatt hårt slag mot landet (Västervikstidningen)

I ett kansli på Stortorget i Gamla Stan i Stockholm arbetar ”Riksorganisationen Hela Sverige” enligt egen uppgift med att ”lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden”. Men uppenbarligen har Hela Sverige svårt att lyfta blicken från Stockholm.

I ett uttalande skriver de att ” höjd bensinskatt är ett verktyg att ta till” samtidigt som de motsätter sig minskade subventioner till Stockholms tunnelbana. För oss som bor utanför Stockholm finns ingen tunnelbana så höjd bensinskatt gör det svårare att klara vardagen då alla resor blir dyrare.

Läs hela insändaren här.