Bakåtsträvare i alla Stockholmsförorter…

En av våra artiklar har kommit in i bland annat Sydsvenskan och Dala-demokraten, tyvärr verkar de inte finnas på nätet, men den publiceras här i sin helhet.

********************************************************************************

Bakåtsträvare, skingra eder!

Förbifart Stockholm är inte en satsning som, trots sitt namn, görs i
förbifarten. Trots att Stockholms bilister dagligen fastnar i
trafikinfarkter som hindrar både gods och personer från att röra sig
smidigt genom vår viktiga huvudstadsregion möter denna viktiga
satsning motstånd.

Några trovärdiga alternativ presenterar förbifartens motståndare inte.
De nöjer sig med att hänvisa till fler bussar i kollektivtrafiken. Så
naiva vågar man inte vara i andra städer, som redan fått sina
förbifarter. I såväl Nyköping som Gävle, Halmstad, Malmö, Örebro och
Eskilstuna har man redan byggt förbifarter. I Vadstena är man i full
färd med att bygga en.

Om alla dessa städer får njuta av fördelar som till exempel att låta
tung trafik passera så fort och miljövänligt som möjligt, förbättra
säkerheten för gång- och cykeltrafikanter, avlasta stadskärnan och
minska bullret undrar man varför stadens huvudstad inte skulle vara
förtjänt av detsamma?

Bakåtsträvare i alla Stockholmsförorter, skingra eder!

Lennart Bengtsson
www.bilfront.org

********************************************************************************