Asfalt på banvall bättre? (Norrköpings Tidningar)

För att komma fram är bil och buss alltid säkrast. Jag har tidigare föreslagit att SJ borde skaffa bussar och ställa tågen på vintern.

Ett mer radikalt förslag kommer från den ansedda brittiska tankesmedjan IEA. I en ny rapport Paving over the Tracks föreslår IEA att man ska asfaltera brittiska banvallar och göra om dem för busstrafik. Bussar kan lämna spåren och stanna där människor finns i centrum.

Läs hela insändaren här.