Wijkmans kontrollsamhälle

Anders Wijkman som för tillfället företräder kristdemokraterna har engagerat sig i nätverket ”Borgerligt nej till FRA”. I Svenska Dagbladet varnar Wijkman för konsekvenser av omfattande avlyssning av medborgare. Han pekar på att omfattande avlyssning i USA av medborgare har lett till frihetsberövande av 100-tals personer utan rättsprövning och att ”Det visar hur lätt ett demokratiskt samhälle kan öppna upp för missbruk om man inte är på sin vakt”. Wijkman är med rätta orolig för att ökade kontroll av teletrafiken hotar det demokratiska samhället. Men samme Wijkman har i sommar presenterat ett förslag om s k individuella utsläppsrätter. Förslaget innebär att ett it-system byggs upp och att varje person ska få ett slags kreditkort där inköp, resor, elanvändning mm registreras utifrån deras klimatpåverkan.

– Wijkmans system med individuella utsläppsrätter innebär i praktiken ett införande av det totala kontrollsamhället. Staten kommer att ha koll på allt vi gör, var vi är och vilka vi träffar. Wijkmans motstånd mot FRA är inget annat än hyckleri, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.
./.