Totalstopp på nya järnvägar tills Hallandsås är klart

I går kom regeringens infrastrukturproposition. Propositionen innehöll tack och lov inga satsningar på dyra och onödiga snabbtåg. Däremotföreslår regeringen att nya utredningar om nya höghastighetståg. – Banverket har i mer än tio år försökt bygga en tunnel genom Hallandsåsen. Alla kostnadsramar har sprängts och miljöskandalerna har avlöst varandra. Regeringen bör införa ett totalt stopp på tågsatsningar tills Banverket klarat av att slutföra
Hallandsåsprojektet, säger Lennart Bengtsson www.bilfront.org.

Erfarenheterna av kostnadsöverdrag och vårdslös hantering av miljön bör
tas tillvara innan man överhuvudtaget utreder nya spår. Det är uppenbart
att Banverket skönmålar sina kalkyler.

– Vi bör vara ytterst varsamma med nya järnvägar som sätter skattepengar
på spel och riskerar miljön. Hänsyn till miljön och kostnader innebör
att vi ska prioritera vägbyggen, säger Lennart Bengtsson.