Tomma bussar värre än stadsjeepar!

– Istället för att jaga stora bilar borde Vägverket stoppa alla de tomma bussar som går i landets kollektivtrafik. En buss med förare och några få passagerare är ett långt större miljöproblem än en modern och praktisk stadsjeep, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org. Vägverket är ännu en gång ute och hotar bilisterna. Denna gång är det vägtrafikens utsläpp av koldioxid som ska mötas med nya skatter. Bland förslagen märks ökade skatter på större fordon och sänkta hastigheter. Noterbart är att på det enda område där Vägverket borde ha egen kompetens, ”vägutformning för minskad klimatpåverkan” sätter man inte upp några kvantifierbara mål.

– Istället för att jaga stora bilar borde Vägverket stoppa alla de tomma bussar som går i landets kollektivtrafik. En buss med förare och några få passagerare är ett långt större miljöproblem än en modern och praktisk stadsjeep, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Ökade skatter på bilismen minskar inte trafiken eftersom bilen är helt nödvändig i vårt glesbefolkade land. Det är därför Sverige har förhandlat sig till att öka utsläppen av koldioxid de kommande åren.

Vägverket skulle kunna göra en insats för minskad energianvändning. Bilfronts egna föreslag till Vägverket är bättre skyltning, nya motorvägar, fler järnvägsövergångar (ska betalas av Banverket) och kringfartsleder runt Stockholm.

./.

Bilfront startades 1979 som en motvikt mot det bilhat som växt fram på 1970-talet. Under 1980-talet kämpade Bilfront framgångsrikt mot orimliga avgasregler för entusiastbilar och försvarade bilen i miljödebatten. Idag finns nätverket www.bilfront.org på internet för att balansera debatten om bilar och trafik. Lennart Bengtsson är initiativtagare till www.bilfront.org.