Testa 160 på motorväg!

Bilfront har idag lämnat remissvar på vägverkets utredning om nya hastighetsgränser. Bilfront anser att grundhastigheten på motorväg ska vara 130 km/h precis som i Danmark. Dessutom anser Bilfront att Sverige bör följa Österrikes exempel och testa 160 på några motorvägssträckor. – Sverige har bra men för få motorvägar, långa avstånd och lite trafik vilket gör att det både går att höja hastigheten och att det behövs högre hastigheter, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org. Med 130 km/h förkortas körtiden från Göteborg till Stockholm med bära 40 minuter.

Hastighetsgränsen på motorväg är ingen trafiksäkerhetsfråga. För att öka trafiksäkerhet för vanliga bilister vill Bilfront se en fokusering av polisens resurser på att stoppa drogpåverkade förare och bekämpa de kriminellas framfart i trafiken.