Svårt val för landets bilister

På söndag är det val. Som bilist är det ett mycket svårt val. Det borgerliga blocket väljer att bestraffa folkbilismen med den orättvisa trafikförsäkringsskatten och endast kristdemokraterna driver frågan om sänkta drivmedelsskatter. Med en borgerlig regering blir det dyrare för bilisterna.
Vänsterblocket har under mandatperioden arbetat för att sabotera bilisternas ekonomi med livsfarlig skatteväxling, höga bilskatter och trängselavgifter. Med en vänsterregering blir det också dyrare för bilisterna.

I dag betalar svenska bilister oerhörda summor i olika bilskatter. Politikerna beter sig som om detta är en icke-fråga, trots att den berör så många av oss. Bilen är nödvändig för att man skall kunna bo och arbeta i hela Sverige, för att kunna ta oss till jobbet och sköta vår vardag. Därför är det viktigt att vi ”röstar med fötterna”, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

Trots att inget parti klart driver frågor om en bättre bilpolitik så vill de flesta gå och rösta och helst på ett parti som vill förbättra villkoren för oss bilister. För att underlätta valet av parti, så finns det på www.bilfront.org en enkätundersökning som redovisar partiernas syn på folkbilismen.