Sänk skatten på diesel

Riksdagens beslut idag om nya fordonsskatter är ännu ett slag mot folkbilismen. Beslutet innebär höjd fordonsskatt på dieselbilar och tyngre bilar. – Diesel är idag ett miljövänligt bränsle. Mycket har hänt sedan dieseln ansågs vara smutsig och ansågs miljöfarlig. Men tydligen så ägnar politikerna ingen tid åt att läsa på vad som händer inom bilismens värld, utan ser som vanligt bara bilisterna som skatteintänkter, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.

I politikernas värld är folks vardag ointressant. För de flesta betyder bilen frihet att kunna bosätta sig vart man vill, färdas var och när man vill samt att få möjlighet att jobba och bo på olika ställen. Detta innebär förstås att politikerna tappar kontrollen över folk och därför vill de motarbeta folkbilismen.

– Riksdagen missar än en gång chansen att fatta ett beslut som ökar människors möjligheter att ta bilen till jobbet. Inget lockar politikerna mer än att sätta sugrör rakt ner i bilisternas plånböcker, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org.